ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU VE GELİŞTİRİLMESİ - SES DANIŞMANLIK












EĞİTİM MÜHENDİSLİK
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ











EĞİTİM MÜHENDİSLİK
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ












EĞİTİM MÜHENDİSLİK
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ











EĞİTİM MÜHENDİSLİK
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ












EĞİTİM MÜHENDİSLİK
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ











EĞİTİM MÜHENDİSLİK
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SES

EĞİTİM MÜHENDİSLİK
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İçeriğe git

Ana menü:

ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU VE GELİŞTİRİLMESİ

HİZMETLERİMİZ

  ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ  NEDİR ?

   ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi bir ürün ya da hizmeti gerçekleştirirken faaliyetler sırasında oluşabilecek her türlü çevresel etkilerin belirlenerek bu faktörlerin kontrol altına alınmasını, en aza indirilmesini ve mümkünse ortadan kaldırılması sağlayan sitemdir.

   ISO 14001 standardı bir üretim standardı olmayıp, sistem standardıdır. Yani ne üretildiğinden çok nasıl üretildiği, üretim aşamasında oluşan çevresel unsurların çevre mevzuatlarına uygun, sürekli iyileşme prensibinde ve çevre faktörlerini ortadan kaldırmaya veya minimuma indirgemeye yönelik olmasını amaçlar.

   Çevre koşullarına katkıda bulunan kuruluş hakkında toplum, müşteri ve yatırımcılar üzerinde sağlam bir güven duygusu yaratılmış olur. Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.
   ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, işletmelerde ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre de kurulabilmektedir.

   ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN YARARLARI

Toprağa, suya ve havaya verilen zararların en aza indirilmesi
Etkin kaynak kullanılması ve tasarrufu sağlaması (enerji, su)
Çalışanların çevre konusunda eğitimden geçmesi, bilinçlenmesi
Hurda ve israf yönetimi ile belirsizliğin ve tutarsızlığın giderilmesi
Bilinçli tüketicilere ulaşılması ve kazanılması
Ulusal ve uluslararası piyasada değer ve itibar kazanması
Yasal mevzuat ve yönetmeliklere uyulduğunun kanıtlanması
Uluslararası bir yönetim sistemine sahip olması, ticaret engellerini aşması

   ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIK SÜRECİ

Mevcut durumun belirlenmesi
Çevre Boyutlarının Belirlenmesi

Çevresel Risk ve Fırsatların Belirlenmesi
Çevre Yönetim Programlarının Hazırlanmas
ı

Yasal ve Diğer Gerekliliklerin Gözden Geçirilmesi

Prosedürlerin ve Çevre El Kitabının hazırlanması
İç Tetkiklerin yapılması
Olası uygunsuzlukların giderilmesi
Yönetimin Gözden Geçirme toplantısının yapılması
Belgelendirme başvurusu
   Sistemin kurulmasından belgelendirme sonuna kadar danışmanlık hizmetimiz devam etmektedir. Belgelendirme başvurusu müşterinin isteği akreditasyonlu belgelendirme kuruluşlarından yapılmaktadır.
   ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte talep edilmesi durumunda sistemler entegre olarak kurulmaktadır.

   ISO 14001:2005 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA VERİLECEK EĞİTİMLER

ISO 14001:2005 Sistemi Genel Bilgilendirme Eğitimi:
Tüm personele verilen bir sunuş semineridir. Seminerde, temel çevre kavramları, ISO 14001'in önemi, standart çeşitleri ve işletmelere sağlayacağı faydalar ele alınmaktadır. Çevre bilincinin yerleştirilmesine yönelik temel bir eğitim programıdır.
ISO 14001:2005 Sistemi Temel Eğitimi:
Zorunlu eğitimlerden biri olup, şirkette görevli bölüm sorumlularına ve Yönetim Temsilcisine verilen bir eğitimdir. Çevre Ekibine ISO14001 standardı prensipleri ve uygulamaları konularını içerir.
Dokümantasyon Eğitimi:
Çevre Yönetim Sistemi:  standartlara ve firma yapısına uygun doküman oluşturma bilgisi Çevre Ekibine aktarılacaktır. Eğitimin amacı; aşırı detaya varan gereksiz dokümantasyonu önlemek; kısa, öz, kapsamlı ve etkili prosedürler yazabilecek takımı oluşturmaktır. Bu eğitim Yönetim Temsilcisine verilir.
Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi:
Şirket içi kalite denetimlerinin eğitimli ve sertifikalı denetçiler tarafından yapılması zorunluluktur. Söz konusu eğitim bu denetçilerin yetiştirilmesine yöneliktir.
       Bu eğitim sonrası sertifika verilecektir.

Copyright 2018 © SESDANIŞMANLIK
ALL RİGHT RESERVED
WEB MASTER
FATİH MEHMET CANSIZ
İçeriğe dön | Ana menüye dön