ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU VE GELİŞTİRİLMESİ - SES DANIŞMANLIK
EĞİTİM MÜHENDİSLİK
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİEĞİTİM MÜHENDİSLİK
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
EĞİTİM MÜHENDİSLİK
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİEĞİTİM MÜHENDİSLİK
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
EĞİTİM MÜHENDİSLİK
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİEĞİTİM MÜHENDİSLİK
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

SES

EĞİTİM MÜHENDİSLİK
VE
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

İçeriğe git

Ana menü:

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMU VE GELİŞTİRİLMESİ

HİZMETLERİMİZ

ISO 9001:2015 KALİTE  YÖNETİM SİSTEMİ  NEDİR ?

   ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterisinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kalite güvencesi altına alan, tüm bu süreçlerin sürekli olması gerekliliğini ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir standarttır.
   ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın; tüm kuruluşlara uygulayabilen etkin bir kalite yönetim sistemidir.

ISO 9001:2015' İN YARARLARI ;

Kuruluşun kalite bilincinde artış sağlanması
Karın, verimliliğin ve pazar payının artmasını,
İşletmenin piyasa itibarında artış sağlanması (prestij)
İşletmenin uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi edinmesinin getirdiği ticari avantajlardan yararlanabilme (ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesi)
Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlanması
İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık     sağlanması
İşletme faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümantasyonun (altyapının) oluşturulması
Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapının oluşturulması
Fire/hurda miktarının ve İadelerin azalması.
Kurumsallaşma yolunda önemli bir adım atılmış olması .

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIK SÜRECİ

Mevcut durumun belirlenmesi
Organizasyon şemasının hazırlanması görev tanımlarının yapılması
Firma süreçlerinin belirlenmesi, kriterlerin saptanması ve hedeflerin konması
Dokümantasyon yapısının belirlenmesi
Prosedürlerin ve Kalite El Kitabının hazırlanması

Risk ve fırsatların belirlenmesi
İç Tetkiklerin yapılması
Olası uygunsuzlukların giderilmesi
Yönetimin Gözden Geçirme toplantısının yapılması
Belgelendirme başvurusu

       Sistemin kurulmasından belgelendirme sonuna kadar danışmanlık hizmetimiz devam etmektedir. Belgelendirme başvurusu müşterinin isteği akreditasyonlu belgelendirme kuruluşlarından yapılmaktadır.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMINDA VERİLECEK EĞİTİMLER


ISO 9001:2015 Sistemi Genel Bilgilendirme Eğitimi:

       Tüm personele verilen bir sunuş semineridir. Seminerde, temel kalite kavramları, kalitenin dayandığı ilkeler ve kullanılan teknikleri anlatılmaktadır. ISO 9001'in önemi, standart çeşitleri ve işletmelere sağlayacağı faydalar ele alınmaktadır. Kalite bilincinin yerleştirilmesine yönelik temel bir eğitim programıdır.

ISO 9001:2015 Sistemi Temel Eğitimi:

       Zorunlu seminerlerden biri olup, şirkette görevli bölüm sorumlularına ve Yönetim Temsilcisine verilen bir eğitimdir. Kalite Ekibine ISO 9001 standardı prensipleri ve uygulamaları konularını içerir.

Dokümantasyon Eğitimi:

       Kalite Yönetim Sistemleri:  standartlara ve firma yapısına uygun doküman oluşturma bilgisi Kalite Ekibine aktarılacaktır. Eğitimin amacı; aşırı detaya varan gereksiz dokümantasyonu önlemek; kısa, öz, kapsamlı ve etkili prosedürler yazabilecek takımı oluşturmaktır.
Kuruluş İçi Kalite Tetkikçisi Eğitimi:

     
  Şirket içi kalite denetimlerinin eğitimli ve sertifikalı denetçiler tarafından yapılması zorunluluktur. Söz konusu eğitim bu denetçilerin yetiştirilmesine yöneliktir.
        Bu eğitimler sonrası katılım belgesi  verilecektir.

Copyright 2018 © SESDANIŞMANLIK
ALL RİGHT RESERVED
WEB MASTER
FATİH MEHMET CANSIZ
İçeriğe dön | Ana menüye dön